Březen 2006

ochranná svíce

31. března 2006 v 16:42 | čarodějka |  Kouzla
11. Ochranná svíce

Pokud jdeš ven a rád by jsi se chránil před zloději a násilníky, tak použij kouzelnou svíčku. Zapálíš svící, nejlépe bílou. Chvíli se soustřeď do plamene a pak si představuj jak se plamen rozšiřuje kolem tvého těla a říkej:

"Kouzlo v ohni utkané, kolem mne ať vyvstane!
Obklopí mě záři svou, jako stěnou ochrannou!
Nikdo tu zeď neprostoupí, neublíží, neoloupí.
Nikdo skrz ni neprojde, skulinu v ní nenajde.

Kouzlo ochranné bude platit po tu dobu, než se vrátím zpět do domu."

kouzlo posvěcení domu

31. března 2006 v 16:41 | čarodějka |  Kouzla
18. Kouzlo posvěcení domu

Budete potřebovat: Sůl a vodu
Vonný olej dle vaší volby
Trochu mléka
Med
Víno
Vonnou tyčinku

Váš dům, Váš hrad a po důkladném vyčištění si zaslouží, aby ho měl někdo moc rád a požehnal mu. Zde je jednoduchý rituál s obětinami, který posvěcí Váš dům, byt.. Projděte se po Vašem prostoru s vonou tyčinkou a solí a vodou a soustřeďte se na okna a dveře, prostě celý dům provoňte, sůl s vodou lehce postříkejte okolo. Proneste přání, aby všechny negace opustily Váš dům a nevracely se, všechny zbytečné a zbytkové energie propusťte. Naopak pozvěte do domu všechny anděly, božstva a jiné ochranné duchy nebo i bytosti podle Vaší volby.Vysvětlete jim, že tam můžou pobývat, pokud si to přejí. Každé okno, každý práh dveří postříkejte zlehka směsí mléka a medu a totéž udělejte s vchodovými dveřmi. Proneste u toho, že do Vašeho domu zvete štěstí a prosperitu.Požehnejte mu. Nakonec vonným olejem a nebo pokud nemáte, alespoň hůlkou či mečem vyznačte na Vaše vchodové dveře pentagram a proneste:

Jsem pevná brána..
Kdo přichází, toho přijmu.
Kdo odchází, toho propustím
Přesto se postavím každému, kdo nemá klíč, nebo pozvání!
Váš dům je nyní požehnán a posvěcen.

kouzlo v kuchyni

31. března 2006 v 16:38 | čarodějka |  Kouzla
19. Kouzlo v kuchyni

Budete potřebovat: Cokoliv, co máte doopravdy rádi a z čeho by se dala udělat vynikající polévka. Nedoporučuji masovou, ale zeleninovou.
Meč a nebo hůlku, podle toho, co používáte.

Pro jednoduché kouzlo požehnáná jídla a nebo i splněných přání lze použít i toto kuchyňské kouzlo pro každý den. Po uvaření polévky vezměte hůlku a nebo meč a do polévky projektviní rukou nakreslete obrázek pentagramu. Přitom proneste:
Dobrotiný Bože, Krásná Bohyně
Moudrá přírodo!
Vyslyšte mé volání, mmou prosbu. Požehnejte tomuto jídlu
Dejte mu sílu mě zasytit jak fyzicky tak mentálně
Dejte mu sílu léčení a sílu lásky, posílenou o tu, s jakou láskou jsem ho vařil/a!
Nechť se tak stane!

Polévku zamíchej 9x buď ve směru, pokud jste pronesli přání pro získání něčeho, či požehnání, nebo v protisměru, pokud ste pronesli přání, které Vás něčeho zbavuje. Přeji dobrou chuť:O)

kouzlo pěti penízků

31. března 2006 v 16:37 | čarodějka |  Kouzla
5. Kouzlo pěti penízků

Budete potřebovat: 5 malých penízků zlaté/žluté barvy
2 zelené svíce ( malé)
Malý sáček, nebo kousek látky (zelené barvy)
Kousek žluté nebo zlaté niti/stuhy

Vchod do vašeho domu či bytu je vhodným místem, kudy se dají pozvat
pozitivní energie a tedy lehce začarujeme... Vezměte
pět malých žlutých mincí (čokoládové mince,nebo dvacetikoruny) a
udělejte s nimi malý rituál. Položte je na obrázek pentagramu, zapalte okolo
dvě zelené svíce a proneste: Přineste mi štěstí a prosperitu,zvěte do mého domu pozitivní síly a cesty dobra. Dávám Vám sílu pomáhat tomuto domu
a chránit ho celé dny a noci, před účinky zlé moci. Nechť se tak stane!
Tyto penízky po vyhoření svící uložte do malého pytlíčku ( pro tento
účel zakoupeného, nebo jen kousek zelené látky svázaný do tvaru balíčku),ovažte jej zlatou nití nebo stužkou a zavěste blízko východových dveří.
Pokud toto kouzlo provedete v den úplňku a necháte balíček načerpat
část slunečních a část měsíčních paprsků, bude kouzlo silnější!
Nechte si balíček po dobu 1 roku a potom si zavěste nový.


vyvolávání duchů 2

31. března 2006 v 16:33 | čarodějka |  Vyvolávání duchů
Projevy skrze media vzhledem na prostředky (mediumita) jsou zcela běžné a je jich celá řada, uvedu zde příklady mediumity pro fyzické jevy, kde media si ani nemusí být vědoma, že jsou zdrojem těchto sil.
* Klepot a šramot v různých předmětech vzniká proto, že někteří duchové chtějí upozornit nejenom na svou přítomnost, ale i na nějakou významnou událost (úmrtí, nešťastná událost).
* Pohybování stolů byl v minulosti velmi populárním prostředkem ve styku s duchovnem. Další projevy byly klepání stolku, kde počet klepnutí znamenal buď ano, či ne.
* Přímé písmo je vzácnější projev. Do krabičky vložíme tužku a papír, převážeme a zapečetíme. Po procedurách položí přítomní ruce na papír a soustředěně vyčkávají. Po 10 až 30. minutách je slyšet škrábání od tužky a my získáváme velmi pěkné, přímé sdělení. Vezměte v úvahu také existenci přímého hlasu.
*Materializace je jistě nejúžasnějším důkazem existence duchovního světa. Může to být jak materializace částečná, tak i celých, pohybujících se postav. Vzniká pomocí látky zvané ectoplasma často bílé, nebo šedé barvy, vycházející z těla media, dobře viditelná a fotografovatelná. Z této látky se mohou vytvářet pozemská těla zemřelých osob.
Druhy médií
* Píšící ( Komunikace tímto způsobem je většinou počáteční a od ní se odvíjí další a další schopnosti. Duchovní bytosti (ale i nejen ty) s vámi promlouvají přes vaší uvolněnou ruku. Pošlou vám do hlavy myšlenku, kterou ale nedokážete slyšet (nejste na to dostatečně vyspělí) a tak vám ji napíše vaše ruka. Většinou ve vašem jazyce. Tyto myšlenky jdou přes filtr vašeho vědomí. Informace jsou zkreslené a ne 100% pravdivé.)
* Slyšící / Po nějaké době co jste si již osvojili schopnost automatického psaní a kresby (píšící médium) zjišťujete, že víte sdělení ještě dříve, než ho napíše vaše ruka. Přichází to postupně. Za čas už nestíhá ruka psát, odložíte tužku a stanete se slyšícím médiem. Dokážete ovládat telepatii.)
* Vidící ( Slyšíte duchovní bytosti. Po čase se ale vyvíjíte dál. (Záleží na oddanosti těmto schopnostem). Dostanete novou schopnost -vidění aury, z které budete moci přečíst přímo průtrž informací. Aura není jen kolem lidí, ale také kolem věcí. Kromě aury se vám mohou zjevovat různí duchové (např. vaši zemřelí přátelé), ale i vidiny minulosti a budoucnosti.)
* Cítící (hmat) ( Při komunikaci můžete cítit pohlazení, lochtání. Třeba nakonec vznikne tradice, že vždy když s vámi mluví vaše zemřelá babička, ucítíte hlazení na levé ruce:))
* Pro fyzické zjevy (Za pomocí vaší energie můžou duchové hýbat s různými předměty. Nižší duchové by vás mohli strašit, vyšší by mohli být nějak nápomocni. Např. ukázat ztracenou věc.)

zabezpečení domu

31. března 2006 v 16:31 | čarodějka |  Kouzla
1. Zabezpečení domu:

Budete potřebovat : 3 - 4 hřebíčky (malé, tenké)
svěcenou vodu
noc, kdy je úplněk

Běžným způsobem posvětíme hřebíčky svěcenou vodou a proneseme přání
(Ochraňuj můj dům/byt, můj hrad,nechť do něj nestupuje, kdo nás nemá rád!
Tento byt/dům ochraňuje síla magie!),aby ochraňovaly Váš domov.
Necháme je o úplňku položené na parapetu aby do sebe nasály sílu magie.
Následně máte více možností.Hřebíčky můžete zatlouct do rámu dveří a oken,
případně okolo rohů domu a nebo bytu. Váš byt bude nyní chráněn proti
vloupání a zlým lidem.

podmínky pro vyvolávání

31. března 2006 v 16:29 | čarodějka |  Vyvolávání duchů
Pravidla pro vyvolávání duchů
· Nevyvolávejte ducha pouze pro vaši zábavu nebo na naléhání jiné osoby, a to bez přípravy.
· Vždy buďte alespoň dva, pozvěte vašeho přítele nebo přítelkyni.
· Samotný akt provádějte nejlépe v noci, kdy je nejméně atmosférických poruch.
· V určený den neužívejte alkohol, omezte kávu a kouření, nejste sladkosti, ani maso.
· Vyjděte si do přírody, do lesa, kde jsou mohutné stromy (můžete je i obejmout), meditujte a navštivte nějaký hřbitov a položte květiny na opuštěný hrob.
· Obstarejte si spiritistickou tabulku, která slouží jako pomůcka k navázání kontaktů s jiným světem.
· Podložku dáme na kulatý stůl o jedné noze, který musí být celý ze dřeva, bez kovových šroubů (mějte na mysli, že železo odpuzuje duchy jak dobré, tak i zlé).
· Připravte si malý porcelánový talířek, nebo dřevěné, dobře opracované kolečko a na něm zakreslíme velkou šipku.
· Nezbytné budou taky dvě voskové svíčky, zapálené po celou dobu seance. Pro jistotu položte stroužky česneku k noze stolu pro odpuzení různých astrálních vampírů a zlých duchů.
· Vyberte mezi sebou nejvíce mediální osobu, která bude s duchem hovořit a někoho, kdo bude mimo vytvořený kruh a bude vše zapisovat.
· Místnost, kde budete vše provádět, by měla být dobře vyvětraná a nerušená okolními vlivy.
· Před začátkem se společně pomodlete, nebo se pohroužete do meditace. Buďte klidní a uvolnění.
· Každý účastník musí mít obě nohy položeny pevně na podlaze a oba ukazováčky položeny na okraj talířku, nebo kolečka.
· Vybrané médium poprosí ducha zemřelého, na kterém jste se předem domluvili, aby se objevil.
· Nakonec poděkujte duchům nebo duchovi a představujte si, jak nehmotná bytost odchází v pokoji pryč.
· Poté zapalte kadidlo nebo šalvěj a pro zbavení negativních sil se vykoupejte ve slané vodě.
Spiritistická tabulka
Příklad spiritistické tabulky, zvané také Ouija, Weeja nebo Weeji. Obsahuje v půlkruhu nebo v kruhu napsanou abecedu a čísla od jedné do devíti, včetně nuly a také slova ANO, NE, NEVÍM a NEMOHU ODPOVĚDĚT. Podobné tabulky jsou velmi oblíbené mezi americkými teenagery jako desková hra.

Jakmile se talířek (kolečko nebo dřevěná šipka) začne pohybovat, musíte se podřídit jeho pohybům. Můžeme začít klást otázky a šipka bude ukazovat ano nebo ne, nebo se bude zastavovat na číslech či písmenech, která dávají odpověď na naši otázku. Úplně na závěr bychom měli skončit klepnutím na konec.
Mějte na paměti
- Nechtěná materializace zlého ducha může být uskutečněna i takovým způsobem, že vezme na sebe podobu zemřelého, kterého všichni zúčastnění znali, aby vás oklamal.
- Bude-li mezi vámi někdo, kdo si dělá z toho legraci, kontakt se přeruší, nebo se vůbec neuskuteční .
- Otázky si připravte předem a neklaďte hloupé a nesmyslné dotazy (otázky typu: "Kdy zemřu?" nejsou rozumné).
- Neustále se dotýkejte prsty talířku, vytváříte tím energii, která takto zásobuje ducha.
- Také vás může navštívit duch šprýmař, neberte vážně vše, co vám tabulka řekne.
Nejlepší čas na vyvolávání je od 6 hodin v noci
Při vyvolávání je nejlepší na sobě mít černé oblečení
Vyvolávání získá tajemný nádech, jestliže zakryjete lampičku kusem červené látky a potom ji rožnete
Nechte si otevřené okno, aby mohl duch přijít i odejít
Nejlepší vyvolávání je vždy při svíčce
Čím více osob, tím to je lepší
Pro efektní vyvolávání můžete dokola rozdělat malé čajové svíčky

víno pravdy

31. března 2006 v 16:16 | čarodějka |  Kouzla
14. Víno pravdy

Budeš potřebovat:
1. bílé víno
2. červené víno
3. kořalku (rum, vodka, becherovka nebo whiska)
4. majoránku
5. bílý pepř
6. saturejku
7. petrželovou nať
8. kovovou číši
9. úplněk

Smíchej bílé i červené víno v poměru 2 : 1 při úplňku na volném prostranství.
Smíchaná vína musíš 3x pomalu přelévat z jedné nádoby do druhé.
Pak doma toto víno opatrně ohřej a nalij do něj 2 lžíce kořalky ( na 1 litr vína!),
přidej špetky majoránky, na špičku nože bílého pepře, stejné množství saturejky a
petrželové natě. Nakonec 2 špetky skořice. To vař 7 minut.

Odvar stále míchej a odříkávej následující slova:

"Co budu chtít vědět, mi sděleno bude.
Pravda vyjde najevo, mlha lží se rozplyne.
Ty mi řekneš všechno, na co se Tě budu ptát,
pravdu mi povíš, dozvím se co potřebuji znát."

Víno musíš použít do 10 dní. Zbytek bez milosti vylej.
Uvedená osoba by ho měla pít z kovové číše a když se jí po jednom doušku
na něco zeptáš, tak ti odpoví pravdu.

Ptej se skutečně jen na to co chceš opravdu vědět!

dalšíí kouzla

31. března 2006 v 16:14 | čarodějka |  Kouzla
Kouzlo: Péče o kariéru (Anglický ritual)
Budeš potřebovat: zelenou svíci, stříbrnou minci (třeba korunu), 2 žaludy, papír a tužku.
Postup:Ve čvrtek ráno zapal zelenou svíci, zavři oči a představ si, jak světlo svíčky kolem tebe vytváří ochranný obal. Na papír napiš svoje jméno i to, čeho chceš dosáhnout. Svíčku pak zhasni a uchovejte pro pozdější opětovné užití. Celý den u sebe noste 2 žaludy, papír a minci a jakmile se vrátíte z práce (nebo ze školy) domů, tak zapalte znovu svíci a žaludy i minci krátce protáhněte jejím plamenem. Pak žaludy i minci zabalte do papíru, který jste ráno popsaly a zahrabte na zahradě nebo na jiném místě. Opakujte tento rituál každý rok, aby vaše kariéra úspešně pokračovala.
Kouzlo: Kouzlo štastného dne
Potřebuješ: Svíci (nejlépe žlutou nebo podle přání), provázek z přírodního materiálu (náramek . . .)
1. Vybav si, co chceš dneska dokázat.
2. Popros Bohyni (Boha, akášu - prostě v co věříš) o vedení.
3. Zapal svíci.
4. Na provaze udělej uzel se slovy: "Tak jako úsvit přichází den co den, i já zahajuji svou cestu, neboť tento
nastávající den je zcela v mé moci a žádné kouzlo, prokletí, či zloba mi neublíží."
5. Druhý uzel: "Také svazuji mocným kouzlem bytosti zlé a škodlivé, abyste nemohly ubližovat více."
6. Třetí uzel: " A vás bytosti dobré a nápomocné váži k sobě rovněž mocným kouzlem, abyste strážili moji
duši, tělo i ducha, i vše co kolem je."
7. Oběma rukama zvedni provaz do výše očí a sfoukni svíčku se slovy: "Tak jest dáno, tak bude konáno."
8. Provázek nos celý den u sebe.
9. Večer nezapomeň propustit kouzlo - rozvaž uzle a u každého řekni: "Ty, duchu odejdi v pokoji a beze škody."
Kouzlo: LEKTVAR LASKY
2 LISTY KOPRIVY 2 L DESTOVE VODY RAKOSI JAKE KOLIV MALE BILE KVITKA
DO 2 LITROVKY NALIJ DESTOVOU VODU . Z KOPRIVY OTRHAT LISTKY Z RAKOSI TAKY.
HODIS TO DO LAHVE A ZATREPES. HODIS BILE KVETINKY A TED ZAVRES A NECHAS NA
SLUNCI TRI DNY TED SI ZKONTROLUJES JESTLI JE LEKTVAR HORKY OPLACHUJES SI TIM NOHY
A RIKEJ .JSEM JAKO TA RUZE KTERA TI UBLIZIT MUZE VSAK TRPELIVOST MEJ NA MOU LASKU SI POCKEJ.
!V LETE TOHLE ZAKLINADLO PROVADEJ!
Kouzlo: Kouzlo pro získání partnera svých snů
Jedná se o staré kouzlo k získání muže či ženy svých snů, které k nám přišlo ze staré Germanie,
kde růže byly symbolem mlčenlivosti. V německých zemích se růže často nacházely nad stoly při nejrůznějších
oslavách a hostinách. Slova vyřčená pod těmito růžemi nesměla být vyzrazena. Zvláště slova lásky musela byt
utajena,neboť růže byla zasvěcena Venuši,bohyni lásky.

Potřeby:
Červená růže
Bílá růže
Svitek papíru
Pramínek vašich vlasů
Růžová stuha

Na svitek papíru napište, jaký by měl byt váš nový partner. Kolem stočeného svitku pak omotejte pramínek svých vlasů.
Vezmete obě růže a rozřízněte je napůl. Potom k sobě přiložte polovinu červené a polovinu bílé růže, se svitkem papíru
a loknou vlasů vloženou doprostřed. Obě poloviny poté svažte růžovou stuhou, každou polibte a vložte do plynoucí vody.
Zbylé dvě poloviny uložte do země a poproste Venuši o požehnaní.
Poznamka: Kouzlo je dobré provádět v červnu za dorůstajícího měsíce.
Kouzlo: jak si vytvorit amulet
nejdrive si najdeme kaminek. pak ho omyjeme ve vlazne vode a rekneme:
SMYVAM Z TEBE VESKERE NEGATIVNI VLIVY KTERE NA TOBE ULPELY.
potom kamynek ususime a vezmeme do dlane a intenzivne myslime na sve prani.
potom ho musime nosit porad u sebe jinak se prani nesplni. az se prani splni tak ho umejeme a rekneme:
ZBAVUJI TE TVEHO UKOLU JSI OPET CISTY.a kaminek zahodime.
Kouzlo: Kúzlo na splnenie všetkých snov
POTŘEBY: -Stuhy svetlomodrej, morskej zelenej, striebornej, a červenej farby
- Zlatý papier
- Malé zvončeky
- Hrubý drôt, alebo nepotrebný predmet v tvare kruhu

POSTUP:Ohnite drôt do čo najkrajšieho kruhu. Uviažte naň stuhy vyššie uvedených farieb okrem červenej. Zo zlatého papiera vystrihnite dve rybky, a zaveste ich na striebornú stuhu. To isté spravte aj so zvončekmi. Pri tomto všetkom mysli na svoje nesplnene túžby, a vnímaj tento veniec stužiek ako nástroj na ich dosiahnutie. Zaves ho pomocou červenej stuhy do najmŕtvejšieho kútu domu. Vždy keď do venca zafúka prievan, a zvončeky sa ozvú, budeš bližšie k svojim túžbem.

Oltář

31. března 2006 v 16:10 | čarodějka
Oltářem může být v podstatě cokoli. Pokryjte ho nějakým hezkým šátkem, na barvě v podstatě nezáleží. Měl by být z přírodního materiálu. Můžete ale využít tabulku barev pro dosažení určitého magického cíle. Na oltář dejte dvě svíce, které budou mít pouze osvětlovací funkci. Můžete na něj umístit také symbol náboženství, které vyznáváte. Atheista nemůže být čarodějem. Víra je prostě nedílnou součástí magie. Takže tam umístěte soušky Boha a Bohyně, kříž, ikonu nebo sošku Budhy…. Na oltáři mají své místo předměty zastupující čtyři živly.
Vzduch - pírko, vonná tyčinka
Oheň - svíce, červený kámen
Voda - mistička s vodou, stříbro
Země - sůl, hlína, kamínek
Na oltář můžete umístit např. tarotové karty, sůl prostě další předměty, které jsou pro vaši magickou praxi důležité.
Jaké jiné předměty čarodějka potřebuje:
Lunární kalendář - určitě ho budete potřebovat, abyste poznali jaký je lunární den a v jakém astrologickém znamení se nachází měsíc.
Atham neboli magický nůž - může to být i obyčejný kuchyňský nůž, důležité je jeho zasvěcení.
Stojánky na svíčky
Vonné tyčinky - pro začátek postačí santalové dřevo a frankesence (kadidlo, olibanum, františek…)
Stojánek na vonné tyčinky
Sůl - důležitá pro vyčištění prostoru a posvěcení vody
Tužka nebo propiska - budou se používat jen k magickému účelu
Různobarevný blok - hodně malých papírků v různých barvách se budou hodit.
Miska pro pálení předmětů
Najděte ve svém nejbližším okolí obchod s látkami, svíčkami, vonnými tyčinkami, různými krabičkami…Podle moji zkušenosti nejlepší vonné tyčinky jsou v indickém obchůdku Dátá v Praze v Koněvové ulici. Tam se dají koupit i nádherné hedvábné šátky a měděné nádobí.
Nimue
Oltář v kanceláři
Pokud nechcete, aby všichni ve firmě věděli o vašich kouzelnických praktikách, musíte být diskrétní. Nejméně nápadné bude, když do kanceláře přinesete kytku a do květináče položíte malý pentagram měděný nebo stříbrný (pěticípá hvězda), který vás bude na pracovišti chránit. I do podstavců stolních lampiček se dají strčit malé ochranné amulety.
Dále můžete nosit na krku růžový křemen, který je velmi užitečný, když přicházíte do styku s mnoha lidmi. I čirý křemen se dá doporučit. Nabijte ho takovou energii, jakou potřebujete. Pracujete-li s počítačem, drže křišťál co nejdále od softwaru! Před nezdravým zářením monitoru vás ochrání celá řada rostlin, mimo jiné kaktusy všeho druhu. O lepší vzduch se postarají zelenec nebo fíkus. Je-li to možné, pověste do okna blízko svého psacího stolu skleněný hranol, ovšem pokud tím oknem svítí do místnosti slunce. O opačném případě tam zavěste pěkný pohyblivý předmět. Rozhýbe to energii ve vaši kanceláři.
Male kouzlo pro peníze! Vezměte skleněnou nádobku, pár rýžových zrn a malé kapesní zrcátko. Sedněte si za psací stůl a uvolněte se, na chvíli zavřete oči a zklidněte se. Položte zrcátko do nádobky a házejte zrníčka rýže po jednom. Vizualizujte přitom, jak se firemní majetek zvětšujte a jak vám stoupá plat. Nechejte na zrcátko napadat jen tolik zrnek rýže, abyste viděla jejich obrazy ("zdvojnásobíte" počet rýžových zrn). Vraťte se do skutečnosti a otevřete oči. Nádobu s rýži postavte někam, kde ji nikdo neuvidí. Nikdo se ji nesmí dotknout. Můžete ji položit do vlastní skříňky. Nádoba ale musí za každou cenu zůstat ve firmě.
I na svůj psací stůl můžete více či méně nenápadně nabít všemi čtyřmi energiemi. Pírko mezi tužkami vám dodá mimořádné schopnosti při sepisování firemních písemností. Květináč s pokojovou květinou zastupuje zemi, zejména když květině položíte k "nohám" do hlíny vhodné kamínky. Pro ohnivý živel postačí pod květinu postavit svíčku v kelímku nebo k počítači postavit normální svíčku. po vodní živel můžete použít například odpařovací lampičku na vonné oleje, nebo pokojovou fontánu.
Myslete na to, abyste magické předměty na svém stole pravidelně podrobovala očistě, a to nejen od prachu. Používáte-li při výkonu svého povolání nářadí, vykonejte nad nimi ochranný rituál, který zajistí, že jim nezraníte ani sebe ani ostatní. Položte na podlahu, nebo na čistý ubrousek (nejlépe z hedvábí nebo bavlny). Dřepněte, nebo si sedněte před nářadí a zklidněte se. Vizualizujte zlaté světlo, které obklopujte nářadí a proniká i do něj. Představujte si, jak s nářadím bezpečně a zručně pracujete. Pak se vraťte do skutečnosti a otevřete oči. Toto cvičení pravidelně opakujte pokud s nářadím pracujte ještě někdo jiný.
Oltář v zásuvce
Pracujete-li ve firmě, kde nesmíte nechat volně ležet ani malý křišťál, ani pěstovat pokojové květiny, můžete i tak provozovat magii. Vizualizovat a meditovat se dá kdekoliv i bez pomůcek.
Křišťály noste u sebe buď na řetízku nebo v kapse. A ve své zásuvce zřiďte malý oltář! Položte do ní hedvábný kapesníček (můžete použít i viskózu, ta taky blokuje energii). Na kapesník postavte ohnivzdornou podložku (např. korkový tácek) a na ni postavte svíčku ve skle. Svíčku zapalujte vždy mimo zásuvku a dokud hoří svíčka hoří, nikdy zásuvku nezavírejte! Kolem svíčky můžete utvořit kruh z kamínků, nebo položit věneček uvitý z větviček, měděný pentagram (udělejte si ho sami z drátu!) tak velký aby svíčka s nádobkou vešla do jeho středu. Nebo cokoli co je pro vás na pracovišti důležité a s čím chcete pracovat. Pravidelně předměty v zásuvce očišťujte od nežádoucích energii.
Cestovní oltář
Pokud máte vlastní auto udělejte toto: kápněte několik kapek oleje petitgrain na kola u auta. Postaráte se o dobrou přilnavost k zemskému povrchu. Mějte v autě lahvičku rozmarýnu pro případ únavy. Na zpětné zrcátko můžete pověsit amulet z pírek, který pomohou při průjezdu hustým provozem. Přivažte k němu taky zelenou stužku pro spojení se zemí. Pod kapotu do motorového prostoru umístěte malý jantar, aby auto dobře naskočilo ve vlhkem počasí. Chcete-li si zajistit příjemnou jízdu, všijte trochu rozmarýny a šalvěje do kousku látky a umístěte jej pod jeden blatník. Neustálý pohyb bylinky dobře protřepává, neustále je nabijí a současně rovnoměrně rozděluje energii. Když nastupujte do auta můžete udělat trochu čas a vizualizovat zlatou světelnou kouli, v níž se budete pohybovat.
Přenosný cestovní oltář: má mnoho výhod, dá se totiž použít ve velmi malém bytě. A na cestách je přímo ideální. Do krabičky dejte pár kouřových tyčinek, pírek, nebo skleněnou nádobku pro vzduch. Pro oheň čajové svíčky či červené kamínky (nezapomeňte pro podložky na svíčky). Na vodu je dobrá nádobka z nerozbitného skla. Kov není vhodný. Pro zemský živel použijte sůl. Tu je dobré převážet v prázdných tubách od filmu. Nezapomeňte na malý pentagram, zápalky a kapesníček. Kruh v případě nouze se dá uzavřít pouhou vizualizaci živlů kolem sebe. Pro uzemnění jednoduše něco snězte.

věštění s kyvadlem

31. března 2006 v 16:00 | čarodějka |  Věštění budoucnosti
Jak vyrobit kyvadlo: 1)Sežeň si nějaký kamínek,korálek nebo křížek který je pro tebe DŮLEŽITÝ! Důležité je aby měl dírku.
2)Dírkou pak prostrč tenkou nit,drátek nebo řetízek.
Všechno si pečlivě přečtěte!!!
Jak to funguje: Podvědomě přijímáš energii,která tě obklopuje.I tvé podvědomí uvolňuje určitou energii.Funguje to,protože všechny vnější energie aktivují stejně jako tvé myšlenky nervové impulsy a stimulují drobounká svalová vlákna ve tvých prstech.Aniž by sis toho všimla,přenáší se tento pohyb na kyvadlo.Čím jsi citlivější a vnímavější,tím více se ti otvírají dveře k tvému podvědomí.Musíš mít pevnou ruku a při věštění úplně vypnout,skoro meditovat.Nesmíš se snažit kontrolovat své myšlenky nebo je řídit!
Jak na to: Posaďte se ke stolu. V místnosti jste nyní jen vy sám, mobilní telefon, rádio, televize, i hi-fi věž jsou vypnuty.Nakreslete si na papír dvě kolmé oboustranné šipky, které se kříží zhruba uprostřed.Vezměte si své kyvadlo a nad tímto papírem, držíc jej v ruce (neopírejte se loktem o stůl, a druhou ruku mějte volně složenou na stole či do klína). Kyvadlo dejte nad místo, kde se šipky kříží a bez sebemenšího pohybu rukou se soustředíme na kývání směrem, nahoru dolu, tedy od vás k vám. Po čase přejděte na houpání zprava doleva...Později by se vám mělo dařit vychylovat kyvadlo i v kruzích.Nebuďte smutní pokud to nejde.Chce to obrovskou trpělivost,soustředěnost a trénink!
Věštby: Kyvadlo říká ANO, NE, nebo zůstane nejisté. Nic jiného se vám přihodit nemůže.Nejprve si s kyvadlem ujasněte, co bude jaká odpověď, ale snažte se mu "vnutit" , že rotace po směru hodinových ručiček znamená ANO proti směru NE, jelikož taková polarita má mnoha a mnohaletou tradici, dodržovanou třeba i v magickém tanci. Stagnace, nejisté kolísání či měňavé pohupování značí nejistotu,nejednoznačnost... Klaďte zpočátku jednoduché otázky, ale takové, na jaké neznáte odpověď (můžete však zkusit i ty, na které ji znáte, aby jste si ujasnili, že si s kyvadlem "rozumíte"). Pokud zjistíte že si s nim "nerozumíte" vyměňte ho za jiné,zkuste jinou místnost...chce to čas než najdete to pravé.

jak vyvolávat

31. března 2006 v 14:56 | čarodějka |  Vyvolávání duchů
Varování !
Vyvolávání duchů není žádná obyčejná hra. Je to souboj s duchy zemřelých. Může se stát, že se ti vše vymkne z ruky a ty už se pak do smrti nezbavíš duchů, kteří ti budou otravovat život, v horším případě i tvoje zdraví. Proto si dobře všechno rozmysli, než si začneš pohrávat s něčím, co je zcela mimo naše chápání! Uvědom si, že existují věci, které nikdo z nás smrtelných nemůže ovlivnit! Jsou také zlí duchové, kteří odolají jakémukoliv zaříkání! A ještě něco - pokud nebudeš skutečně věřit, nikdy se ti vyvolávání nepodaří !

Co budeš potřebovat?
* svíčky ( kolik jen chceš ) , stolek , popřípadě i desku s písmeny nebo třeba jen sklenici , pro případ nouze růženec , kříž z dubového dřeva ovázaný rudou nití atd.
* V zatemněné místnosti se sedněte dokola kolem stolku. V místnosti mohou svítit pouze svíčky. Pak zavřete na chvíli oči a jen tak relaxujte. Snažte se nemyslet na nic určitého. Připravte svou mysl na nepochopitelné zážitky. Pak se dohodněte, jaké bude vaše znamení. Může to být třeba bouchání nohy od stolku, nebo pohyb sklenicí. Pokud máte desku s písmeny, položte na ni jakýkoliv předmět. Vyvolaný duch bude předmětem hýbat a ukazovat na jednotlivá písmena. Pak ještě musíte zvolit mluvčího, který ducha vyvolá. Také se domluvte, koho budete vyvolávat ( bylo by dobré zvolit nekonfliktní osobu ). Položte ruce na stůl tak, aby se dotýkaly malíčky vedle sedících osob. Také se musí dotýkat oba palce. Soustřeďte své myšlenky na ducha, kterého vyvoláváte. Vyvolávání je v tomto případě jednoduché - postačí věty typu ,, DUCHU MÉ ZEMŘELÉ BABIČKY , VYVOLÁVÁM TĚ V TUTO POZDNÍ HODINU. ZJEV SE NÁM A OZŘEJMI NĚKTERÉ SKUTEČNOSTI , KTERÉ JSOU NÁM UTAJENÉ! " Nemusí to znít přesně takto, ale jakkoliv podobně. Pak už se jen zeptejte, jestli je v místnosti, a pokud odpoví kladně, můžete se ho ptát, na co vás napadne. POZOR! Nikdy nezapomeňte na konci seance ducha zase odvolat . Postačí jednoduchá větička - ,, DUCHU , DĚKUJEME TI ZA POMOC, KTEROU JSI NÁM POSKYTL A TEĎ SE VRAŤ, KAM NÁLEŽÍŠ. ODVOLÁVÁME TĚ Z NAŠEHO SVĚTA, A PROTO SE JIŽ MEZI NÁS SMRTELNÉ NEVRACEJ ! " opět to nemusí znít přesně...

athame

31. března 2006 v 14:42 | čarodějka
Athame ( magický nůž )
Athame je osobním nástrojem, který by měl každý Wiccan vlastnit. Je to nůž. Používá se k nasměrování energie (např.: při stavbě kruhu, při magii,…).
Nejlepší je, když si takový nůž vyrobíte sám. Ale já nemyslím, že by to bylo bezpodmínečně nutné. Je fajn, když má vaše Athame rukojeť ze dřeva, protože se do ní dá snadno vyřezávat.
Každé Athame by mělo být podepsané svým vlastníkem, který do něj tím vkládá svou energii. Do rukojeti vyřezejte své magické jméno v nějaké magické abecedě, kterou používáte (Např.: Runy,...), nebo stačí jen váš magický monogram (vytvoříte ho tak, že písmena svého magického jména v Runové podobě napíšete přes sebe tak, že vytvoří nějaký tajemný, ale v zásadě jednoduše načrtnutelný symbol). Rukojeť si potom můžete vyzdobit podle svého vlastního vkusu. Ve fantazii se meze nekladou… :o)
Ještě bych chtěla jednu věc. Své Athame můžete používat výhradně k magickým účelům, nebo k magickým účelům a i na všechnu ostatní práci (např.: sekání bylinek,…). Já si myslím, že lepší je druhá varianta. Používat ho co nejvíce, protože tak k němu získáte lepší vztah
ale taky Athame byl používán jako
ceremoniální dýka používaná démony k zabíjení čarodějek

co je satanismus 2

31. března 2006 v 14:39 | čarodějka
Satanismus, má velmi starou tradici. V průběhu dějin vystřídal řadu forem. Podle předmětu svého uctívání je zřejmé, že vždycky burcoval k boji.
Předmětem uctívání v kultickém satanismu je vůdce vzbouřených andělů Satan. Křesťanská teologie a tradice zná celou řadu jmen, která se vztahují k této vůdčí bytosti duchovního zla. Nejznámějšími jmény jsou Ďábel (řecky "Diabolos", totéž co v hebrejštině "Satan", tedy pomlouvač, neboli žalobce, podobně jako u soudu), Lucifer (latinsky "Světlonoš") a další jména.

Počátky satanismu se běžně spojují až s obdobím středověku. Jeho charakteristické prvky se však projevily již v prvních stoletích exisetence křesťanství. Za zvlášť podnětné pro pozdější satanismus lze považovat antické divadelní frašky, parodující křesťanské mše. Právě tyto hříčky komediantů vytvořily základní a pestrý výběr zesměšňujících prvků, které, jak se zdá, dodnes ani příliš nezměnily svoji formu ani obsah. Nástup křesťanství do mocenských pozic v římské říši (od 4. stol.) tyto divadelní frašky odstranil z veřejného života. V ústraní a v paměti nepřátel Krista však přežívaly dál.


O prvním satanském spolku se dochovaly zprávy z doby počátku křesťanství. Původně mělo jít o část sekty zvané mesalini, nacházející se převážně v Antiochii. Někteří z těchto mesalinů začali uctívat Satana. Proto se jim začalo říkat sataniani. O této sektě se dochovaly zprávy ještě z 11. století. jejich obřady se vyznačovaly hromadným sadismem a masochismem, pohlavním míšením ve tmě, údajně i lejnožroutstvím i kultickým zabíjením dětí. To vše měli provádět proto, aby ze sebe odstranili všechno božské a stali se tak snadnější kořistí démonů a tím i samotného Ďábla. O další podobné společnosti jsou zprávy ze 13. století z Německa. Obyvatelé východního Frízska odmítli odvádět desátky církvi a ze vzdoru (podle bully papeže Řehoře IX. z r. 1233) údajně přistoupili k uctívání Satana. Říkalo se jim luciferiáni. Jejich zvyky a obřady, jak jsou popisovány v papežské bulle, se výrazně shodovaly se způsoby, které praktikovali pozdější satanisté. Objevovaly se při nich symboly ropuchy, černého kocoura, kostlivce a používali zvláštní hesla, kterými se navzájem zdravili. Měli hlásat, že Satan byl neprávem odsouzen a že se opět dočká své nádhery a slávy.

V minulosti mívali přívrženci Satana ještě řadu dalších zvyků, mezi které patřilo umísťování podoby kříže na podešve obuvi, aby mohli šlapat po svatém symbolu. Součástí satanských rituálů byly tzv. černé mše, neboli mše svatého Sécaireia. Černá mše hanobila katolický obřad. Měla se odbývat zpravidla na opuštěném rozbořeném kostele, nebo na podobném kultickém místě. Mši sloužil nehodný kněz se svou milenkou, nebo s prostitutkou. Obvyklá menší liturgie byla mumlána pozpátku, hostie byla černá se třemi ďábelskými růžky. Místo vína měl černý kněz přisluhovat vodou ze studny, do kterého byla předtím vhozena těla nekřtěných dětí. Znamení kříže dělal nohou na zemi. Světlo obstarávaly černé svíce. Za oltář sloužilo tělo nahé ženy. Černé mše byly nezřídka provázeny psychotickými stavy přítomných, jejich hysterickými záchvaty, spiritistickými a podobnými projevy. Ke zvýšení magické síly byly údajně používány i lidské oběti. Obřady byly tradičně uzavírány hromadnými sexuálními výstřednostmi. Černých mší existuje množství variant. Rituály bývaly zpravidla orientovány podle toho, co si od nich vykonavatelé slibovali (poškození nepřítele nebo jeho smrt, vyvolávání mrtvých, milostná magie apod.).

Původně měl být satanismus jen záležitostí nejnižších vrstev jako určitá forma projevu odporu proti církevní i světské vrchnosti, avšak je historicky doloženo, že byl praktikován i v nejvyšších kruzích, zejména ve Francii v 16. - 18. století. Jako důvody, které měly vést příslušníky vyšších kruhů k satanismu, se dnes uvádí kromě víry v magii především duševní poruchy, deviace a také touhy po vynalézavých erotických zážitcích.

Za duchovního otce moderního satanismu je snad možné považovat mága 20. století AlisteraCrowleyho. Ten díky svým cestám po Asii a zkušenostem z početných tajných společností mystiků obohatil evropský okultismus o četné nauky démonismu a sexuálně magické praktiky. Crowley založil množství mystických sekt a tajných společností. V některých okultních společnostech, do nichž byl přijat, brzy zaujímal vysoká postavení, za co vděčil svým mimořádným schopnostem v tomto směru. Měl vyhlašovat, že v předchozích životech byl slavnými postavami okultismu (Eliphas Levi a hrabě Cagliostro). Jeho velkým snem bylo založit magickou kolonii, kde by se svým obdivovatelům mohl zjevovat v podobách démonů. Nedlouho před koncem života se stýkal s mystiky nacistické třetí říše. Míval ve zvyku vystupovat pod jinými jmény. Údajně napsal "Antibibli", ve které svým padesáterem vyzýval, aby člověk nedbal na morální zábrany, ale aby si podle libosti dělal, co chce. Přestože ho obdivovalo mnoho okultistů, je i v těchto kruzích považován za šarlatána a podezříván z toho, že si v podstatě ze svých přívrženců tropil posměch.

Historie zná další stoupence filozofie zla. Patřil k nim bezesporu i DonatieAlphonse Francois, známější jako markýz de Sade, který rozhodně neměl do svého smýšlení daleko k činům. pověstný v tomto směru byl také maršál a šlechtic Gilles de Retz, zvaný "modrovous", který se dopouštěl rituálních vražd na počest Satana. Za oběma nijak zvlášť nezaostávala čachtická paní Alžběta Báthoryová se svými bestiálními vraždami mladých dívek.

V oblasti literatury a filozofie jsou prvky satanismu shledávány v dílech romantického básníka lorda Byrona. Obdobný duch je shledáván v Baudelairově básnické skladbě "Květy zla". Asi před pěti lety bylo mezi věřícími poměrně módní hovořit o satanských prvcích v sympatiích Karla Marxe vůči antickému bohu Prométheovi, vzbouřenci proti vládci bohů Diovi. V poslední době byl objeven pro naši veřejnost filozof českého původu Ladislav Klíma, který také nešetřil projevy blasfémie vůči křesťanství.

V 60. letech 20. století se vzedmula vlna moderního satanismu. V roce 1966 byla v San Francisku založena Satanova církev. Její velekněz Antonn Szandor La Vey v témže roce prohlásil, že Bůh zemřel a nastává doba uctívání Satana. Tato církev po třech letech existence čítala asi 6 tisíc členů. Magistr satanis Antonn Szandor La Vey napsal "Satanskou bibli", ve které se snaží přesvědčit, že Satan si zaslouží božské pocty, neboť je silný, laskavý ke svým, uznává pomstu místo slabosti a také představuje všechny hříchy, které uspokojují člověka jako živočicha. La Vey chodí neustále v oděvech a maskách představujících ďábelské podoby. Kromě magických symbolů s oblibou nosí fašistické znaky, o nichž tvrdí, že se jednou stanou silnými magickými symboly. K dalším známým satanským společnostem v USA i v Evropě patří kromě jiných také Asmodeovaspolečnost, Církev posledního soudu a Satanská bible.

Za zvláštní odrůdu lze považovat satanismus, který je šířen prostřednictvím žánrů moderní hudby. V oblasti industriálních směrů jde například u filosoficko-hudebního sdružení Come Organisation o programové oslavy masových vrahů a šílenců. K nejoblíbenějším patří bezesporu falešný mesiáš Charles Manson, kterému bylo prokázáno 36 vražd, zřejmě kultických (mj. zavraždil i herečku Sharon Tateovou). Manson, jehož zásluhou se zřejmě satanismus dostal do rockového metalu, se vyhlašoval za mesiáše, který prý vyprovokuje gigantickou válku, po níž má zůstat naživu 144 tisíc vyvolených. Ve vězení pak Manson prohlašuje, že je napůl Bohem a napůl Ďáblem. Před popravou pak hovoří o tom, že je víc Satanem než Bohem.

Vděčnou hrdinkou industriálních žánrů (skupina Come Organisation) je také nacistka Ilze Kochová, která při mučení měla lidem stahovat kůži zaživa. Nadšení zde budí i činy Adolfa Hitlera a kambodžského PolPota jakožto osobnosti, které dokázaly pohnout masy ke genocidám ohromných rozměrů. K základním bodům programu této hudební skupiny patří umné využívání zvuků k vytváření iluze hrůzy a poukazování na špínu v duši člověka. ComeOrganisation chtějí být ventilem, či spíše stokou, která tuto špínu vyplaví z člověka ven.

Dnes vcelku populární metalový satanismus využívá halasně razantní a dynamické hudby, která je jinak typická pro všechny metalové směry. Vybíjí se v teatrálním líčení hrůz, kosmických katastrof, vizí nebe a pekla apod. Hvězdy satanistického metalu se nechávají zvěčňovat na obrázcích v co nejpříšernějších podobách a silně tak podporují jakýsi kult ohyzdnosti, který dnes není jen výsadou rockové atmosféry. Na jevištích jsou používány různé efekty a rekvizity ve formě řetězů, upírských plášťů potřísněných krví atd. Zpěvák Vincence Fournier vystupuje pod jménem čarodějnice z 18. století (Alice Cooper) a předvádí na jevišti příšerné zjevy včetně iluze vlastního gilotinování.

Metalové skupiny, propagující satanismus, prezentují ho nezřídka jako nějaké programové hlásání revolty proti těm, kteří jsou nahoře s tím, že si uvědomují, že boj je nutný, ale nevede k ničemu, protože na konci není nic jiného, než vlastní zkáza. Všechno je prý špatné, samý hnus, jen Satan prý je dobrý, ale jen pro ty, kteří ho uznávají. Satan je vzorem, hýřícím ošklivostí a neustále provokující své nepřátele. Od svých věrných žádá jen to, aby ho následovali do zkázy, což je typické pro každý druh satanismu.

Party tzv feťáků-satanistů mají vytvořeny své vlastní rituály na základě toho, co pochytily z písňových textů, nebo nápodobou od starších, nebo z jiných part. Zdobí se satanskými symboly (Petrův kříž, pentagram), vytváří si pověry (obavy ze Satanovy pomsty), vyznávají svátek Satana (dne 6. 6. každého roku podle satanského čísla 666). O tomto svátku přijímají nové členy na základě přísahy a někdy při tom devastují hřbitovy.

druhy satanismu

31. března 2006 v 14:34 | čarodějka

1.

prvním typem satanistů jsou většinou lidé, kteří protestují proti křesťanské morálce a v satana jako v duchovní bytost často ani nevěří. Křesťanskou morálku považují za pokryteckou, slabošskou a škodlivou. Hlásají víru v člověka, který není spoután žádnými omezeními, žije volně a pokud vysloveně a bezdůvodně neškodí, je mu vše dovoleno

2.

druhý typ satanismu vytvářejí především mladí lidé svou účastí na tvorbě nové kultury, která zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života apod. Proti tomu se ve výtvarných a literárních dílech a především v metalové hudbě objevují témata hnusu, krve, smrti masakrů atd. Tito satanisté chtějí především hlavně co nejvíce šokovat a vydráždit své okolí. Často se jim to i s pomocí oděvu, účesu či typických satanských symbolů daří.

3.Náboženští satanisté

Náboženští satanisté se ke své víře hrdě a otevřeně hlásí. Vytvořili si vlastní satanistické náboženství a uctívají satana jako reálně existující duchovní bytost. Vzývají ho a věří, že jim na toto vzívání odpovídá, dává jim sílu a vede je. Mohou provádět i rituály včetně krvavých obětí. I u nás se našly oltáře s kosterními pozůstatky malých zvířat. Satanismus jak ho známe dnes má kořeny v posledním desetiletí minulého století v jedné mystizující sektě nazývané Ordo Templi Orientis , řád O.T.O. - Orientálních templářů tehdy založili Karl Kellner a Franz Hartmann.
Aleister Crowlay (1875-1947) ,básník, spisovatel a autor několika spisů s okultní tématikou, který se prohlásil za Antikrista a Velkou Šelmu poté zorganizoval hnutí, které již provozovalo sexuální rituály a orgie. Založil v Cefalu na Sicílii Satanův klášter řádu O.T.O., ve kterém společně se svýmí žáky získával zkušenosti s démonem prostřednistvím užívání drog, magie a sexuálními praktikami. Tak byly obnoveny obřady, které jsou dobře známé z čarodějnictví. Na nahé tělo nějaké panny se nechávala vytékat krev z obětovaných psů a koček. Při černé mši byla adeptům rozdávána hostie připravená z krve dětí nepřátel hnutí. Crowley , postižený duševní chorobou zemřel v roce 1947 v Anglii a svou organizaci zanechal jako dědictví Řádu, který má své hlavní sídlo ve Steinu u Appenzellu ve Švýcarsku.
Velký počet zasvěcenci tohoto řádu později ovlivnil i Charlese Mansona. Ten se také prohlásil za Antikrista a nechával se přivazovat ke kříži, před kterým padaly na kolena a naříkaly členky hnutí. Při shromážděních bývala obětována zvířata a jejich krev se vylévala na páry, které provozovaly volnou lásku, a potom se vypila. V noci se Manson společně se svými nejvěrnějšími nohsledy proměňoval v "upíra" a opatřoval lidské oběti pro jejich rituály. Oběti byli přivazovány ke stolu a bylo používáno přístroje tvořeného sedmi noži. Členové hnutí poté pojídali srdce, ze kterého dosud prýštila krev. V roce 1969 dal Manson příkaz k zmasakrování sedmi lidí.
Snad nejznámějším satanistou z poslední doby je Anton Szandor La Vey (1930-1997). V roce 1966 založil Satanovu církev v San Francisku, která je přímou pokračovatelkou Crowleyova řádu. Je to dobře organizované společenství, které spíše než rituální vraždy praktikuje sexuální orgie. Učení této sekty je vylíčeno v Satanské Bibli, která se stala jednou z nejprodávanějších knih Ameriky a jejímž autorem je taktéž La Vey. Tato kniha také obsahuje tzv. Satanské devatero, což je protipól 10 Božích přikázání.

co je třeba znát

31. března 2006 v 14:31 | čarodějka |  Astrologie
>> Planety se pravidelně pohybují v pásu oblohy po určité oběžné dráze o sklonu 23° od nebeského rovníku, tato dráha se nazývá ekliptika, neboli zvířetník, či zodiak.
>> 360° zodiaku (zvířetníku) jest rozděleno znameními na 12 shodných výsečí, tedy každá z nich odpovídá 30°. Každá z výsečí přísluší jednomu znamení zvěrokruhu. Pokud jsem to správně pochopil, každé znamení je tedy v jednom domě, dělící čára mezi nimi se nazývá "vrchol". Slunci trvá zhruba měsíc, než projde všemi.
>> každý rok 21. března vstupuje Slunce do znamení Skopce, nastává Jarní rovnodennost. Přesně o měsíc později a o 30° dále vstoupí do znamení Býka atd...
>> Místní čas je stejný jako dekretní čas pouze ve městech, která leží přesně na příslušném poledníku. V zřetel je nutné brát i zeměpisnou délku místa narození.Jeho rozdíl k času světovému (UT) se rovná zeměpisné délce místa, která se k UT na východ od příslušného poledníku přičítá, na západ odečítá. Místní čas u nás platil do 1.října 1891.
>> Světový čas (UT,SČ, GMT) byl zaveden r. 1925 Mezinárodní Astronomickou Unií. Je to střední sluneční čas greenwichského (nultého) poledníku. (Od 1.1.1925 byl měřen od půlnoci; před tím v astronomii začínal den v poledne.)
>> Časová pásma - svět dělíme na 24 pásem.Rozkládají se od 7 1/2° do 7 1/2°po obou stranách poledníku.
>> Pomocí horoskopu nelze zjistit pohlaví, barva pleti, ani národní a náboženská příslušnost, etické postoje, smysl pro hodnoty atd.
>> Základem astologie jsou dvě věci, 1) časová periodicita všech jevů, 2) symbolické vyjádření
>>Polohu hvězd určují čtyři faktory : deklinace, rektascence, šířka a délka. Více o nich v Základních pojmech.
>> S průběhem let se také mění poloha jarního bodu. Celou ekliptiku proběhne za 25 200 let, což znamená, že se za 70 let posune o jeden stupeň. Pohyb jest nazýván "praecesí" a časově to je "platonický rok".
>> V astrologii známe trojí význam "dne". Známe tři druhy dne a je třeba pracovat se dnem "hvězdným".

symboly satana

31. března 2006 v 14:21 | čarodějka
Jako symboly Satana je často používán : číslo 666 (podle Janova zjevení je toto číslo symbolem Antikrista hlásajícího příchod ďábla-Satana: …viděl jsem šelmu,….dělala znamení ke cti té první šelmy, vykonávala veškerou její moc,… kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.) další symboly Ďábla jsou obrácený kříž, obrácený pentagram,Had, drak, kozel, netopýr, kentaur
Jako ochranný prostředek proti ďáblu je považován: pentagram, oktogram, hákový kříž

vznik satana

31. března 2006 v 14:20 | čarodějka
Satan bývá často nazýván také Ďábel, Belzebub,Azaliel,Baal Belial Slovo Satan se ovšem se slovem ďábel nebo démon nedá ztotožnit, neboť ďábel je postava objevující se téměř ve všech náboženstvích a to ještě před vznikem křesťanství. Ďábel je název pro stvoření způsobující a konající zlo v jakékoliv jeho podobě, ve své podstatě je Ďábel ztělesněním zla. Jeho vyobrazení bývá v mnoha případech shodné nebo velice podobné. Démoni jsou oproti tomu bez konkrétní podoby a mohou páchat jak zlo, tak dobro.
Bible vysvětluje existenci Satana vzpourou archanděla, kdysi zvaného Lucifer (=nositel světla), který se vzepřel spásnému Božímu plánu, určenému pro člověka, a který byl proto i se svými stoupenci, odbojnými anděly, svržen do podsvětí, jehož je nyní pánem. I když toto vysvětlení není úplně přesné, dalo by se říci, že absolutní zlo představuje Ďábel a absolutní dobro Bůh, a jako je Kristus poslem Boha, Je Satan poslem Ďábla pokoušet Krista a člověka. I sama Bible se často rozchází v rozdílu Ďábla a Satana neboť se tyto postavy objevují samostatně. Jelikož byl podle Bible Ďábel již přítomen stvoření světa a Lucifer svrhnut do podsvětí až později a poté proměněn v Satana měl by být rozdíl jasný, ale není. Dá se však říci, že Satan je archanděl Lucifer proměněný na démona Satana, žijící v podsvětí a sloužící Ďáblu.

něco málo o astrologii

31. března 2006 v 14:19 | čarodějka |  Astrologie
Věštebné techniky patří k elementární náboženské praxi, takže jejich počátky jsou zcela v nedohlednu lidské prehistorie. Některé techniky populární ve starověku (např. věštění z vnitřních orgánů obětovaných zvířat) během staletí ztratily oblibu, jiné osvědčily schopnost inovace v nových společenských podmínkách (příkladem mohou být astrologické věštby pomocí současných počítačových programů). Totéž je možno říci i o výsledcích věšteb (tedy o proroctvích): mnohá nenávratně zapadla, některá se periodicky vracejí a díky své nejasnosti získávají novou pozornost zvláště v době společenské nejistoty či přímo zvratů. Příkladem mohou být Sibyliny knihy, dochované z pozdní antiky (asi z 5. stol.), nebo raně novověká proroctví Nostradamova.
Navzdory proměnlivosti lidských civilizací zůstává astrologie pravděpodobně nejpopulárnější věštebnou metodou. Astrologie se snaží zkoumat souvislost mezi vesmírem (makrokosmem) a člověkem, popř. zvířetem, nebo dokonce společenskou institucí (mikrokosmem). Vychází z předpokladu, že jejich osud (nebo alespoň dispozice) je určen (nebo významně ovlivněn) zdánlivým postavením nebeských těles na obloze v okamžiku jejich zrození či založení a že osud nadále s tímto postavením v každém okamžiku koresponduje. Odhalení minulého osudu nebo věštba budoucího osudu pak záleží na výkladu horoskopu, zakreslené poloze hvězd a planet v důležitém okamžiku života. Nejčastěji zkoumaným okamžikem je narození (nativní horoskop) nebo určitá světově významná událost (mundánní horoskop).
Horoskop tvoří astrolog zakreslením vzájemných poloh Slunce, Měsíce a planet (aspektů), určením postavení těchto nebeských těles ve dvanácti znameních zvěrokruhu (mezi něž je rozdělena obloha) a v úsecích nebeské sféry (v domech), zakreslením ascendentu a descendentu (východního, resp. západního průsečíku ekliptiky a obzoru), zakreslením středu a hlubiny nebe a dalšími úkony. Tento graf pak astrolog interpretuje na základě různých takových předpokladů, jako například že každá planeta určuje jiným způsobem duševní výbavu člověka apod.

co je to křesťanství?

31. března 2006 v 14:15 | čarodějka |  Křesťanství
Obvykle je slovo křesťanství v češtině odvozováno od slova křest. Vzniklo to jaksi zkomolením tohoto slova. Stačí však jen na chvilku odběhnout do angličtiny. Christians - křesťané, nebo ještě lépe kristovci. Zatímco křest je babtism. Odtud bychom měli správně hovořit o kristovství a ne o křesťanství. Ovšem tento výraz je velmi vžitý a proto jej užívejme i nadále. Křesťanství je tedy vyznáváním Krista. Co to znamená?
...Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: "Za koho mě lidé pokládají?". Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků." Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš." Evangelium podle Marka 8.27-29
Mnozí lidé se o Ježíše nikdy nezajímali. Pokud patříš mezi ně, prosím tě, měj chvilku strpení a neodcházej. Jiní zase připustí, že Ježíš byl historickou postavou, ale jen pro svou dobu. Další jsou přístupnější a přiřknou Ježíši všelijaké tituli: učitel morálky, nejsrdečnější a nejčestnější člověk, náboženský fanatik, "nějakej svatej", léčitel, mystik, a i to co zrovna myslíš ty. Ježíšova otázka je tak položena i do současnosti nám. Za koho pokládáš Ježíše? Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš." Hebrejské slovo Mašíach /počeštěno Mesiáš/, řecky Kristus je jednak titul a jednak poslání. Sám jsem si kdysi myslel, že Ježíš je jméno a Kristus příjmení, ale mezitím jsem vyrostl a poznal osobně Ježíše jako Krista - tedy Spasitele. Proč je kolem tohoto Krista takový rozruch? Proč není zapomenut jako mnozí jiní učitelé - rabbi? Proč nevzpomínáme další, kteří žili v oné době, tak, jako právě Ježíše? Proto, že byl a je Kristus.
Jaký to však má význam pro dnešního člověka, pro tebe či mne? Jsi-li nevzdělaný, pomůžou ti ve škole, jsi-li hladov, nakrmíš se, jsi-li nemocen, navštívíš lékaře, ale kdo vyléčí lidský hřích? Brrr, tohle slovo jsem nikdy neměl rád. Jeden můj známý mi řekl, když jsme na otázku hříchu narazili, že se o tom dál již nehodlá bavit. Prosím tě, ještě chvilku vydrž. Slovo hřích je v češtině asi tím jediným výstižným slovem daného významu. Lepšího prostě není. Všimni si, že jsem použil jednotného čísla a ne množného - hříchy. Hřích je totiž počátečním problémem člověka, který ho odděluje jednak od Boha a jednak od sebe navzájem. Lhostejnost, zlé myšlenky, závist, lakota, sobectví, vychytralost, neláska a nenávist, rozbroje, hádky a utrhání atd. má svůj počátek v lidském srdci. U někoho víc, u někoho skoro neznatelně. Ovšem je to tam. Stejně tak je tomu i u mne. Nejsem o nic menší hříšník než-li masový vrah, ač jsem nikoho nezabil. Hříchu se nelze odnaučit. Nelze jej odčinit jako nelze vrátit vyřčené slovo zpět do úst. Hřích nelze vyvážit dobrým chováním jako se pokládají závaží na misky vah. Hřích je konstatováním narušené podstaty člověka. Co s tím? Když si člověk s hříchem nemohl poradit, poslal Bůh svého Syna a ten zaplatil výkupné za hřích člověka. Ježíš Kristus je tím Výkupným.