Leden 2007


prostě tak

28. ledna 2007 v 19:51 | čarodějka |  Spřátelené blogy všeho zaměření
mno každej,kdo by chtěl spřátelit naše blogy,ať mi písne na mail mitonka@centrum.cz jeho jméno a adresu blogísku a já ho sem přidám =)) P.S.nebo na ICQ:293-430-348

Povídka 2

21. ledna 2007 v 17:05 | čarodějka |  Moje tvorba
Sedím v tvrdém křesle uprostřed dlouhé chodby…únavou mi padají víčka,ale stejně se marně pokouším zvednout hrnek s kávou a napít se…to čekání mě ubíjí…marně čekám na doktora,který mi řekne,jak na tom je…v hlavě si stále promítám okamžik,kdy jsem zvedla telefon a nepříjemný hlas na druhé straně mi oznámil,že měl nehodu…prosím v duchu Boha,aby to přežil…nestačila jsem mu říct,jak moc ho miluju!!!nesmí odejít zrovna teď…jsem zoufalá…snad tisíckrát za minutu se podívám ke dveřím sálu..strachem nemůžu spát i když jsem šíleně unavená…najednou se otevřou dveře operačního sálu a já vidím doktora,jak ve zpomaleném filmu ,který se blíží ke mně…rázem jsem čilá a čekám na rozhodující větu…srdce mi buší jako splašené když ke mně doktor promlouvá…,,je mi líto" ta věta se mi zarývá do srdce jako ostrý nůž…chvíli mi trvá,než pochopím,co mi právě řekl…doktor si mě dál nevšímá a já zůstávám sama…po tvářích mi tečou potoky slz…jedna věta způsobila,že se m zhroutil celý svět…vzpomenu si na to maličké,o kterém jsem mu chtěla dneska říct…kvůli nepozornému řidiči bude vyrůstat bez otce…můj smutek se začíná měnit v nenávist…nenávidím člověka,který způsobil jeho smrt!!!jako v mrákotách odcházím z nemocnice…jdu přes silnici…nevnímám,jak na mě řidiči troubí…je mi všechno jedno…cítím,jak mě někdo jemně bere za ramena a odvádí pryč…přes proud slz nevidím na cestu…párkrát klopýtnu,ale ten někdo mě nenechá upadnout…chci na něj pohlédnout,ale zakrývá si tvář…pomalu mi dochází slzy,ale on mi ty poslední něžně utírá…je jako můj strážný anděl…najednou se necítím tak sama…uvědomím si,že ruka neznámého člověka je jako ruka JEHO…jemná a milá…pomalu mi to začíná docházet…nevím proč,ale vím,že se nemýlím…on je můj strážný anděl!!!

překvápko

21. ledna 2007 v 17:00 | čarodějka
zkuste kliknout na tenhle odkaz,fakt dobrý!!
KLIKNI

EVP

15. ledna 2007 v 13:34 | čarodějka |  Ostatní
EVP
Od té doby, co se zrodil Spiritismus ve druhém čtvrtletí 19. století, byli lidé fascinováni myšlenkou kontaktu s mrtvými. Brzké experimenty v tomto oboru na sebe nedaly dlouho čekat a obsahovaly fenomény jako různé seance, kde se komunikovalo přes vybraná média, rovněž pomocí automatického psaní, užívání spiritistické tabulky aj.
Vynálezce Thomas Edison předpověděl, že svět mrtvých bude usilovat o kontakt s naším světem a že naše technika bude schopná zaznamenat v budoucnu tyto jevy (1928). Tato teorie byla potvrzena roku 1959, kdy bylo EVP objeveno švédským mistrem Friedrichem Jurgensonem. Když si přehrával svou živou nahrávku zpěvu ptáků, jasně slyšel v pozadí zastřené, ale inteligentní hlasy, které mu něco sdělovaly. Tento fenomén byl následně objeven německým parapsychologem Hansem Benderem a lotyšským psychologem Konstantinem Raudivem. V roce 1971 byla vydána publikace od Raudiva pojednávající o jeho výzkumech. EVP bylo často označováno jako "Raudivovy hlasy."

EVP je zkratka pro anglický výraz "Elektronic Voice Phenomena", což by se dalo přeložit jako Fenomén elektronického hlasu. Týká se hlasů zachycených na různých nahrávacích médiích, které nepatří žádné rozhlasové stanici, ani staré nahrávce. Bývají často útržkovité, náhodně se objevující. Je to způsob posmrtné komunikace s druhým světem.

ITC značí "Instrumental TransCommunication", což je novější termín, pod kterým se skrývají všechny formy těchto neočekávaných hlasů, fotografií, ale i videa záznamů, které jsou zahrnuty do této technologie, včetně již zmíněné EVP. Komunikace je tedy možná skrz elektronické přístroje, jako jsou videa, televize, kamery, foťáky, počítače (ale i jiným způsobem...).

Mnoho hypotéz se snaží vysvětlit tyto fenomény, jedna z nich se zdá být nejefektivnější v odpovědích a nazývá se "Věčná". Tato hypotéza se domnívá, že jsme nefyzické bytosti, které jsou schopny existovat ve fyzických aspektech skutečnosti kvůli našemu fyzickému tělu, ale když naše fyzické tělo zemře, naše Já změní úhel pohledu směrem k nefyzické realitě. Ve skutečnosti existujeme před a po našem současném životě. Nejnovější hypotéza podporuje použití EVP a domnívá se, že tyto vzkazy jsou, vskutku, původně nehmotné a že tato hypotéza je v podstatě správná. Je to cílem EVP nalézt způsob zlepšit příjem těchto vzkazů a lépe porozumět původnímu významu.
Nyní je tento fenomén předmětem výzkumu, který má přinést důkazy o komunikaci se zesnulými z druhé strany...
Jak na to?
Zařízení k nahrávání nemusí být nutně drahé, nebo složité k příjmu EVP. Tak jako v mnoha oborech, někteří lidé mají lepší předpoklady pro zachytávání těchto hlasů, než jiní. S notnou dávkou trpělivosti, vytrvalosti a dobrou poslechovou technikou byste měli být schopni nahrát a uslyšet EVP vzkazy.

Nahrané hlasy mohou být velmi tiché a jsou často nesrozumitelné, alespoň na první poslech. Mnoho experimentátorů říká, že museli rozvinout své poslechové schopnosti, tzv. naladit své uši na tyto zvuky, aby je byli schopni rozeznat od rušivých zvuků v pozadí. Hlasy mohou být často rozpoznány jako mužské i ženské, dětské i stařecké. Vzkazy většinou trvají dvě sekundy i méně a obsahují dvě až čtyři slova. Slova mohou být vyřčena velmi rychle a tyto jsou často průkazným jevem EVP.

K základnímu vybavení pro nahrávání patří:

- Magnetofon k nahrávání: EVP lze nahrávat na všechny typy médií. Ať už zvolíte již zmíněný magnetofon, CD, DVD, nebo pevný disk počítače. Podmínkou je mikrofon, ať už zabudovaný, nebo externí (podle zkušeností je lepší druhá možnost). Pohodlnější je užití magnetofonu s mechanickou kontrolou stopy a počítadlem, který nám umožní snáze přehrávat opakovanou stopu. Nejlepší je propojení s PC, kde můžete pomocí různých programů odfiltrovat rušivé zvuky a jinak upravovat.

- Pásek, na který budete nahrávat. Vyberte nějaký s vyšší citlivostí, raději s delším záznamem.

- Sluchátka: Jelikož nahrané zvuky jsou často slabé, mnoho z nich můžete přeslechnout, jestliže nepoužíváte sluchátka. Nejvhodnější jsou tzv. klapky na uši, které přikryjou celé ucho.

- Video kamera, nebo web kamera je už pro náročnější badatelé a není pro začátek nutná. S kamerou je možno zachytit obrysy postav, tváře, nebo jiné výjevy a z těch pak udělat fotografie.
Trocha evokace
Nahrávat můžete v kteroukoliv dobu denní, či noční. V začátku je dobré nahrávat v pravidelný čas a na určeném místě. Touto pravidelností se tyto bytosti na druhé straně učí, kdy budete nahrávat. Po prvním úspěšném spojení mezi vámi a těmi druhými budete už schopni přijmout EVP v kteroukoli dobu a na kterémkoli místě.
Pokuste se najít místo, které je tiché a nikým nerušené. Zvuky v pozadí (které přicházejí zvenku) jsou normální, ale je důležité, že jste mimo ně a měli byste být schopni rozeznat na nahrávce, které jsou přírodní a které patří EVP. Zpočátku nahrávejte krátké pasáže (pouze tři až pět minut) tak, abyste měli dostatek času si poslechnout pásek velmi pozorně.

Projevte se během EVP sezení. Mnoho experimentátorů začíná s krátkou modlitbou, přivítáním přátel na druhé straně a přáním, aby se zúčastnili experimentu. Můžete připojit také jméno toho, s kým chcete komunikovat. Shledáte, že hlasy budou přicházet častěji, jakmile zapnete nahrávání. Můžete také vznést dotaz a nechte dostatečnou dobu na nahrávání. Jen připomínám, ža tyto dotazy by měly být nahrány s dostatečně velkou mezerou.

Někteří badatelé jdou ještě dál a pozvou na schůzku den předem bytosti, s kterými se chtějí spojit, během modlitby, či meditace. Využívají dobu výhradně po setmění a napomáhají kontaktům všemi možnými způsoby, např. napsáním otázky na bytosti již zmíněný den předem. Tímto je vyzvete, aby si dotaz přečetli a dali vám odpověď.

Při nahrávání vytvořte v pozadí nějaký hluk. Zapněte větrák, rozladěné rádio či tekoucí vodu. Toto vám lépe pomůže analyzovat zvuky, které hledáte. Použijete-li digitální rekordér, nemusíte zajišťovat dodatečný hluk v pozadí.
Upozornění
Jsem si jist, že většina z vás, kteří toto čtete, jste viděli film White Noise (Hlas smrti). Příběh je smyšlený, ale podklad pravdivý.
Všichni, kteří chtějí experimentovat ve fenoménu EVP, by měli zvážit rizika, která z toho plynou. Jsou stejná, jako byste vyvolávali duchy. Můžete se stát posedlými, či nástrojem zlých bytostí.
Pokud vás to přeci jen neodradí, měli byste vědět, že mnoho vzkazů jsou výhružného charakteru a chce to pevnou osobnost, která se jen tak něčeho nezalekne.

E.V.P.

15. ledna 2007 v 13:33 | čarodějka |  Ostatní

E.V.P. - hlasy z jiného rozměru

E.V.P. aneb jednoduchý způsob jak nahrát hlasy zemřelých a bytostí z jiných rozměrů.
Chcete se opravdu na vlastní kůži přesvědčit o existenci záhrobí ?
Chcete slyšet vzkazy od vašich mrtvých příbuzných nebo hlasy tvorů z jiného světa? Rozhodně nebude třeba návštěva média kterému stejně nikdy nebudete věřit na sto procent. Každý totiž dokáže toto spojení navázat sám!!
Nebudete potřebovat žádné magické procesy nebo okultní znalosti.
Jediné co potřebujete je obyčejný magnetofon, počítač nebo jiné zařízení schopné nahrát záznam zvuku.
Další nutné vybavení bude pouze vaše trpělivost a opravdu značná dávka odvahy, kterou budete opravdu potřebovat.

První případy EVP transkomunikace
K prvním záznamům hlasů ze záhrobí došlo nedlouho po zavedení prvních magnetofonů na trh. Roku 1959 si švédský malíř Friedrich Jungerson nahrával na magnetofon rozhlasový přenos koncertu symfonického orchestru. Přibližně uprostřed skladby najednou sborový zpěv přehlušily tajemné naléhavé hlasy : Nejsme mrtví, žijeme, žijeme… uprostřed země… Po této podivné větě záznam koncertu nadále pokračoval.
Jungersona přepadla strašlivá tíseň. Přetočil záznam znovu na začátek a přesvědčil se jestli se mu to nezdálo. Tohle však nebyl sen ale realita. Po chvilce zavolal svému příteli Weisovi který hned přijel a začali si nad záhadou lámat hlavu. Telefonovali do londýnského studia, aby se přesvědčili, zda nešlo o poruch vysílání což se neprokázalo. Byla provedena i kontrola funkce magnetofonu který pracoval zcela bezchybně. Nakonec Jungersona napadlo připojit k magnetofonu mikrofon a nahrát s přítelem krátký rozhovor. Při přehrávání záznamu zažili šok když ve svém dialogu zaslechli třetí cizí kovově znějící hlas : Musíme zůstat u aparátu.
Od těch dob Jungerson s pomocí několika přátel a parapsychologů zaznamenal 140 hlasů z nichž některé identifikoval jako své zemřelé přátele.
Netrvalo to dlouho a na celém světě se amatérští nadšenci ale i odborníci začali snažit obdobnou cestou tajemné hlasy zaznamenat. Vznikl tak zcela nový obor jménem transkomunikace.
Jedním z jeho zakladatelů byla francouzská učitelka Monique Simonetová která vše popsala v knize Slyším neviditelné.
Svou dlouhou práci doložila stovkou kazet plných záznamů s hlasy.
Autorka začátečníkům radí, aby pří zapnutém magnetofonu tiše oslovovali zemřelého s nímž se chceme spojit. Potom magnetofon nechte sám delší dobu běžet a nakonec přetočte záznam na začátek a pozorně poslouchejte.
Je třeba být opravdu trpěliví. První hlasy se začnou nahrávat někdy až po několika týdnech vytrvalého snažení. Po čase se ale výsledek dostaví.
Transkomunikátoři zjistili, že nejlepšího výsledku dosáhnou, když trvale používají nějaký pomocný zdroj zvuku. Může to být třeba tichá hudba přehrávaná v opačné části pokoje, nebo tiché hučení chladiče PC. Duchové a jiné bytosti tyto pomocné zvuky pravděpodobně potřebují k tomu, aby z něj vytvořili svůj hlas který by pronikl do našeho světa. Je to pro ně tedy něco jako stavební materiál.
Když se o transkomunikaci doslechla američanka Sarah Estepová, byla přesvědčena že jde o podvody. Pořád jí to vrtalo hlavou a tak se tedy rozhodla udělat sama pár pokusů. Dala si týden na to, aby se přesvědčila. Po dobu šesti dnů si vyhrazovala určitý čas a kladla do mikrofonu otázku : Je tam někdo? Na pásku se však nedostávalo žádné odpovědi. Poslední sedmý den už byla přesvědčena o nesmyslnosti celého fenoménu a z legrace vyřkla otázku : Prosím, řekněte mi, jaký je váš svět? Tentokrát při přehrávání zřetelně slyšela odpověď : krásný
Znovu a znovu si pásek přehrávala a hlas tam opravdu byl!
Sarah Estepová se pustila do výzkumu tajemných hlasů. Na počátku byly záznamy hlasů jen ojedinělé a dost nezřetelné. Vždy když už chtěla své snažení vzdát se však na pásku ozvaly zřetelné hlasy: Nevzdávej to nebo vydrž.
Po pěti týdnech se hlasy začaly ozývat častěji, tak jedna až dvě zprávy za den. Staly se silnější, a zřetelnější.
Hlasy jí po čase začaly oslovovat jménem. Z některých poznámek bylo dokonce zřejmé, že tajemné bytosti mají informace nejen o ní, ale i o její rodině, a reagovaly na konkrétní otázky.

S čím se můžete spojit:
Mnoho lidí kteří s transkomunikací začínají na počátku zaznamená hlasy volající o pomoc. Po určité době tento druh hlasů zmizí. Není známo proč se tak děje, ale předpokládá se, že se komunikátor postupem času propracovává od nejnižší vrstvy zemřelých, kteří se dosud se svou smrtí nevyrovnali, do dalších vyšších oblastí.

Zdokumentované jsou také tzv. vesmírné hlasy které znějí poněkud roboticky. Jsou to naprosto odlišné hlasy, pravděpodobně nějaké jiné inteligence. Často používají slova která nenajdete v žádném známém světovém jazyce. Tyto hlasy nikdy nelžou. Když řeknou: zítra se znovu ozveme, tak se ozvou. U hlasu duchů si tím nikdy nemůžete být jistí. Vesmírné hlasy nemají s komunikací zřetelně žádné problémy. Jsou hlasité a jasné. Občas používají neobvyklou gramatickou stavbu.

Neinteligentní astrální bytosti. Tito tvorové se na záznamu vyznačují kvílením nebo jiným druhem hrůzostrašných skřeků. Tyto nelidské bytosti nemají mnoho inteligence, ale zato ohromnou sílu a touhu proniknout do našeho světa. Proto při kontaktech se záhrobím člověku hrozí jisté nebezpečí!!! Druhá strana tedy není obydlena pouze duchy lidí, ale i množstvím nejrůznějších forem těchto tvorů. Nejhorší jsou tzv. astrální upíři jimž bych rád věnoval samostatný článek. Tito neviditelní tvorové dokážou doslova vysávat životní energii ze svého hostitele.

Některé hlasy vám mohou nadávat nebo dokonce vyhrožovat smrtí.

Příklady vzkazů z onoho světa
V mnoha případech znějí vzkazy ze záhrobí opravdu podivně. Ačkoliv jde převážně o dospělé lidi, hovoří často jako děti a poskytují mlžné a někdy trochu nesrozumitelné informace.
Pár skutečných příkladů:
Vidím konec vesmíru, je růžoví jako červánky.
Žijeme teprve po smrti, předtím se jen zdáme.
Zde není zima, ani teplo, ani tma, ani světlo.

Povídka

11. ledna 2007 v 17:54 | čarodějka |  Moje tvorba
Slyším z dálky,jak houká vlak..poslední vlak,který kdy uvidím..koleje,na kterých stojím,se začínají otřásat..počítám sekundy do chvíle,kdy vlak konečně dojede ke mně..hlavou mi prolítnou poslední věty a člověk,se kterým jsem mluvila..člověk,kterého tolik miluju..člověk,který mi vyryl do srdce krvavou rýhu..vlak se stále víc blíží..napadne mě,jestli dělám dobře,ale couvnout se nedá...před očima se mi jako film promítá vzpomínka,kdy ke mně přišel a moje srdce začalo ve zlé předtuše bušit jako splašené..mluvil klidným hlasem a pak řekl něco,co mě srazilo na kolena…mě má rád,ale ji miluje..jak mi to mohl udělat??copak mu na mě vůbec nezáleží??obloha se najednou zatáhla a já vidím,jak se za zatáčkou mihla světla vlaku..moje spása!!a jak mi to mohla udělat ona?člověk,kterému jsem tolik věřila..v ruce svírám dopis na rozloučenou..bez výčitek a s poledním přáním..ať na mě nezapomenou..dozví se,proč jsem to udělala..bude jim to jedno..ucítím náraz..řidič nestačil včas zabrzdit..celým mým tělem prochází nesnesitelná bolest..bolest,která mě navždycky vysvobodí z tohohle světa..už vím,že to,co jsem udělala,bylo správné..musela jsem to udělat!!z dáli slyším záchranku..vidím,jak se nade mnou někdo sklání..z posledním sil pootevřu oči a uvidím jeho..po tvářích mu tečou slzy a svítá mou ruku ve svých..šeptá,že miluje jen mě!!proč??proč je tady??moje duše pomalu odchází z těla..nechci zemřít!!teď přeci ne!!doktoři se snaží vrátit mě zpět na svět..probírám se na svojí posteli..sedí vedle mě a svírá mou ruku..opakuje větu,kterou tak ráda slyším..mimoděk se podívám na strop..vidím sebe,jak stojím na kolejích..byl to opravdu jen sen??

čtení z plamenů

8. ledna 2007 v 17:03 | čarodějka |  Věštění budoucnosti
Co potřebujete:tři svíčky stejného tvaru a velikosti,tři stejné svícny,stůl,zápalky a možnost zatemnit místnost

Jak na to:svíčky dejte do svícnů a rozestavte je na stůl do tvaru trojúhelníku.zatemněte pokoj,sedněte si ke stolu,zavřete oči a soustřeďte se na otázku.pak oči otevřete a postupně jednou zápalkou zapalte všechny svíčky a to takto:jako první zapalte svíčku,která je nejvýš,pak pokračujte po směru hodinových ručiček(pravá svíčka,levá svíčka)

Jak věštit:podívejte se do plamenů a zkuste se zamyslet nad tím,jak hoří.

VÝZNAMY:
jeden z plamenů je jasnější než další-štěstí a úspěch
svíčky hoří nerovnoměrně-buďte opatrní
plameny prskají-zklamání,smutek,nepřízeň
plamen je neklidný(poskakuje na různé strany)-cesta,pohyb
plameny hoří klidně,rovnoměrně-vše je,jak má být,neměňte to
z plamene stoupá silný kouř-varuje před nepříjemností,nepřáteli
plamen se zvětšuje a zmenšuje-nebezpečí
plamen zhasne-nemoc,neštěstí,smutek


věštění z knihy

8. ledna 2007 v 16:53 | čarodějka |  Věštění budoucnosti
Co potřebujete:knihu,kterou máte rádi,ale musí být trošku silnější

Jak na to:zavřete oči a soustřeďte se na otázku.pak si vyberte mezi dvěma způsoby:buď přímo otevřete knihu a podívejte se do ní,nebo před otevřením očí někam na stránce zabodněte prst.z tohoto místa pak čtěte.

Jak věštit:první věta,která vám padne do oka,vám dá odpověď na vaši otázku.pokud ji hned nepochopíte,zapište si ji,je totiž možné,že vám smysl věštby dojde až později.

věštění z domina

8. ledna 2007 v 16:50 | čarodějka |  Věštění budoucnosti
Co potřebujete:hru domino-28 kostek neboli kamenů

Jak na to:dominové kostky položte lícem dolů tak,abyste neviděli,co na nich je.Zamyslete se nad otázkou,kostky zamíchejte a vytáhněte postupně tři z nich.

Jak věštit:první kostkaznamená minulost,druhá přítomnost a třetí budoucnost.teď už si jen přečtěte,to vás čeká!

Významy kamenů:KOMBINACE ŠESTKY
6:0-někdo z vašich přátel je falešný a může vám způsobit problémy
6:1-milostné dobrodružství,vášeň,flirt
6:2-překážky,celkově však zlepšení situace
6:3-cesta,pohyb,dary nebo oslavy
6:4hádky,problémy s úřady,špatný výsledek
6:5-potřeba zanechat klid a rozvážnost,pomůže vám blízký přítel
6:6-velké štěstí,bohatství
KOMBINACE PĚTKY
5:0-pohřeb,není to ale blízký člověk
5:1-nutnost rychlých a správných rozhodnutí,jen tak se vyhnete problémům
5:2-nové věci,početí
5:3-rovnováha,příjemná zpráva,úspěch v zaměstnání
5:4-zisk,nečekané peníze,ale nevyplatí se riskovat
5:5-tvořivost,možné přestěhování,povýšení,příjemné změny
KOMBINACE ČTYŘKY
4:0-nepříjemná zpráva-úřední dopis
4:1-vraťte,co dlužíte,jinak budete mít problémy
4:2-neúspěch,možnost krádeže
4:3-štěstí,dobré zprávy,ve které jste třeba už nedoufali
4:4-veselá společnost,zábava,úspěch,možná výhra
KOMBINACE TROJKY
3:0-žárlivost,potíže z minulosti
3:1-nové nápady,nečekané,ale příjemmné překvapení
3:2-neriskujte,hlavně v materiální oblasti
3:3-zklamání v citech,nešťastná láska,ale dobré finance
KOMBINACE DVOJKY
2:0-nová známost nepřinese štěstí
2:1-finanční potíže,ztráty
2:2-splněná přání,když zůstanete opratrní,nová přátelství
KOMBINACE JEDNIČKY
1:0-setkání se známým,které vám přinese štěstí
1:1-harmonie,rovnováha,je čas na aktivitu,skvělé vyhlídky
PRÁZDNÁ POLÍČKA
0:0-nicota,prázdnota,ztráta