Únor 2008

Virové hepatitidy

13. února 2008 v 17:02 | Miška |  HIV a AIDS
Prosím nekopírovat nebo jen se zdrojem!!!
Virové hepatitidy,tj.virové záněty jater,jsou celosvětově nejčastějšími jaterními onemocněními,jež postihují několik milionů osob ročně. Jde o skupinu nemocí,které mají podobný klinický obraz,ale liší se vlastnostmi svých původců, způsobem přenosu, a také možnými komplikacemi a prognózou.

Původce
V současnosti je popsáno 6 typů virů,které vyvolávají onemocnění virovou hepatitidou(dále VH). Rozlišujeme tak virovou hepatitidu typu A,B,C,D,E. dříve popisovaná hepatitida typu G není nyní řazena mezi žloutenky. Rozdělení hepatitid lze zjednodušit podle způsobu přenosu-na skupinu infekcí přenosných tzv.fekálně-orální cestou (tj. prostřednictvím znečištěných rukou či běžných předmětů - odtud též název ,nemoc špinavých rukou,' přenos je možný i infikovanou vodou či potravinami)-sem řadíme hepatitidy typu A a E. Naopak hepatitidy typu B a C patří mezi nemoci tzv.parenterálně přenosné (tj.krví a jinými biologickými tekutinami) . Hepatitida D se vyskytuje pouze u osob s hepatitidou B,jejíž průběh ještě zhoršuje.

Příznaky
Neznámějším a nejtypičtějším příznakem je žluté zbarvení kůže a zežloutnutí očního bělma - často ale vůbec nemusí být patrné! Další obtíží je nevolnost,nechutenství,někdy zvracení, zvýšená teplota,bolesti kloubů. Na akutní průběh onemocnění může upozornit tmavší moč, často i světlejší stolice.

VH typu A
Inkubační doba je 14-50 dní
Závažnost onemocnění stoupá s věkem-zatímco u dětí do 5ti let proběhne nákaza v 90% bezpříznakově,u dospělých se až v 90% klinicky projeví. Virová hepatitida A ohrožuje ve světě především dětskou populaci,její četnost závisí na hygienickém standartu prostředí. V podmínkách ČR jde v současnosti o importovanou nákazu(tyto mívají závažnější průběh!), proto je očkování cestovatelů do rizikových oblastí jednoznačně doporučeno. Onemocnění nepřechází do chronicity.

VH typu B
Inkubační doba je 50-180dní
Tento typ jaterního zánětu často přechází do chronicity,největším rizikem je možnost jaterního selhání.
VH typu C
Inkubační doba se pohybuje mezi 15-150 dny.
Spolu s VH typu B jde o infekci přenášenou parentální cestou. V současnosti se počet nakažených zvyšuje nejvíce ve skupině drogově závislých. Představuje velké riziko přechodu do chronicity i vzniku komplikací. Je často zjištěna až v chronickém stadiu.
VH typu E
Inkubační doba bývá průměrně 40 dnů.
Jde o nákazu se stejnou cestou přenosu jako u VH typu B. často se jedná o importovanou nákazu,zejm. z Indie a jiných asijských zemí. Ohrožuje těžkým průběhem a možným úmrtím těhotné ženy.
Možnosti prevence
K dispozici jsou vakcíny samostatně proti VHA a VHB,kombinovaně proti VH A+B,existuje i kombinovaná proti VH + břišnímu tyfu (výhodné pro cestovatele) ,zatím nejsou vyvinuty vakcíny proti virovým jaterním zánětům typu C a E. očkování proti VHB se v současnosti provádí v rámci pravidelného očkování u dětí do 1 roku (starší děti,které nebyly očkovány v tomto věku se doočkovávají ve 12 letech) ,očkováni jsou též novorozenci matek s virovou hepatitidou B,osoby zařazené do dialyzačního programu,a některé další skupiny osob s možným rizikem nákazy. Základní očkování sestává ze 3 dávek. Očkování proti VHA samostatnou vakcínou představuje v základním schématu 2 dávky,očkování je vhodné zejména u cestovatelů do oblastí s vyšším výskytem infekce,u osob s profesionálním rizikem nákazy,u osob s chronickým jaterním onemocněním.

Příspěvky na odvyk kouření

6. února 2008 v 19:53 | Miška |  Drogy
Prosím nekopírovat nebo jen se zdrojem!!!
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR motivuje a poruje své klienty,kteří chtějí přestat kouřit. Těhotným ženám poskytuje příspěvek až 2000 Kč, všem ostatním klientům přispívá až 1000 Kč. Příspěvek lze využít na přípravky určení k léčbě závislosti na tabáku,zakoupené v lékárně. Jedná se o náhradní léčbu nikotinem(nikotinové žvýkačky,náplasti,inhalátory, mikrotablety nebo pastilky) nebo o léky vázané na recept: bupropion nebo vareniklin.

Jak získat tento příspěvek?
-žadatel musí být pojištěncem ZP MV ČR
-klient předloží platební doklad z lékárny o zakoupené přípravků napomáhajících odvykání kouření místně příslušnému pracovišti ZP MV ČR
-klient předloží lékařskou zprávu nebo kartičku z centra léčby závislosti na tabáku
-těhotn ženy předloží těhotenský průkaz